Selectează o Pagină

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice …

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,programe europene, fonduri europene, programe guvernamentale, dezvoltare regionala, dezvoltare teritoriala …

Sursa: http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/responsabili-tehnici

RTE instalatii

RTE instalatii sanitare, termice, electrice, ventilatie-climatizare, gaze naturale, retele sanitare si termice, retele electrice, RTE constructii. Intocmire carte tehnica instalatii cladire. Intocmire PCCVI, Plan calitate si proceduri tehnice de executie instalatii.

Sursa: https://rtegeneral.ro/

Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor …

o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă;

Sursa: http://proiectare-constructii.ro/teste-grila-legislatie-in-domeniul-constructiilor/

Obligatiile Responsabililor Tehnici cu Executia (R.T.E …

# Extras din Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 privind Reglementarea tehnică „Îndrumător pentru atestarea tehnico – profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, completat şi modificat prin:

Sursa: http://www.conmapro.ro/dirigentie-santier-brasov/obligatiile-responsabililor-tehnici-cu-executia-rte

Anexa nr. 1 la OMDRAP nr.

3 Art. 6 (1) În sensul prezentei proceduri, termenii utilizaţi/sintagmele utilizate au următoarele semnificaţii: a) – responsabil tehnic cu execuţia – persoană fizică angajată de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot

Sursa: http://colegiu-diriginti-santier.ro/wp-content/uploads/2016/05/procedura-propusa-pentru-autorizarea-RTE.pdf