Selectează o Pagină

ANEXA 2

sicuat: program naŢional de implementare a unui sistem informaŢional geografic (gis) pentru realizarea bĂncilor de date pentru cadastru imobiliar-edilitar, urbanism Şi amenajarea teritoriului proiect nr.: 8a1 anexa 2 la studiu de fezabilitate pagina 6 din 12 judetul _____ – an tarifare 2006

Sursa: http://sicuat.utcb.ro/sf_anexa2.pdf

Tarifator-MLPAT-Ordin-11-N-1994

Tarifator-MLPAT-Ordin-11-N-1994. P 25 1985 Normativ Pentru Reteaua Culturala. Cartea dulgherului (1984) Oferta Tehnica. … p t u r o r p r e p r i l o r 9 i v a l o r i l o r e p e c + f i c e . ce i-a fost inisial conformats gi eprobatz cn ORDINUL M. ~$2 ~. Pa ~ g e z o r a l …

Sursa: https://www.scribd.com/document/355258070/Tarifator-MLPAT-Ordin-11-N-1994

Norma 792/1994

Norma 792/1994 ( NORMA Nr. 792 din 20 iunie 1994 Anexa la Ordinul comun MF-MLPAT nr. 792/13N din 20 iunie 1994 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor – pe faze de proiectare -, al documentelor de licitatie, al ofertelor si …

Sursa: http://www.legex.ro/Norma-792-1994-6105.aspx

ROMANIA

Calculul valorilor aferente documentatiilor de proiectare se stabileste pe baza prevederilor Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 privind “Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului”. Evaluare:

Sursa: http://www.ploiesti.ro/Proiecte%20hotarari/Nov2008/Tarife%20OPP.doc

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE

Ordinul ministrului Lucrarior Publice si AMenajarii Teritoriului Nr. 21/ N / 10. 04. 2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de Urbanism; • Ordinul ministrului Sanatatii Nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si

Sursa: https://siugrc-cjph.ro/documents/10157/11117/Ordin_MLPAT_37N_2000_GhidElaborare_PUD.pdf