Selectează o Pagină

ETTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei este dedicată educării studenţilor şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe in domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, precum şi in domeniile interdisciplinare in care electronica şi telecomunicaţiile joacă un rol semnificativ.

Sursa: https://etti.tuiasi.ro/

Facultatea de Electronică …

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei este dedicată educării studenţilor şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe in domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, precum şi in domeniile interdisciplinare in care electronica şi telecomunicaţiile joacă un rol semnificativ.

Sursa: https://etti.tuiasi.ro/?option=com_content&id=91:info-flash

Facultatea de electronică, telecomunicații și tehnologia …

10/10/2017 · ETTI Moodle. You are not logged in. Skip site announcements. Site announcements. Acces site by Radu HOBINCU – Tuesday, 10 October 2017, 4:07 PM. Accesul pe acest site se face utilizand credențialele pe care le găsiți pe …

Sursa: https://moodle.dcae.pub.ro/

Tehnici de proiectare VLSI

Probleme tipice: Determinarea caracteristicii de transfer. Exemplu de rezolvare a unei probleme de trasare a caracteriticii de transfer (FINAL) Determinarea formei de undă din ieşire

Sursa: https://vlsi.etti.tuiasi.ro/node?destination=node

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia …

Accesul in MOODLE la disciplina Microcontrolere. Detalii Actualizat Marți, 17 Octombrie 2017 07:49 În acest an uiversitar, datorită schimbării componenței grupelor in funcție de programele de studii, s-a luat decizia ca la cursul de Microcontrolere, care continuă cursul de Arhitectura microprocesoarelor, să se urmărească formațiunile de studiu din anul trecut.

Sursa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/suport-curs