Selectează o Pagină

FORMULARE ŞI MODELE

şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, … Model Acord de subcontractare … 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de …

Sursa: http://www.utm.ro/wp-content/uploads/2013/05/achizitii_publice_1_podca_30342_formulare.pdf

Oferta, definitie oferta, modele oferte

Definitie pentru oferta de pe WIKIPEDIA. Oferta reprezintă cantitatea de bunuri sau servicii pe care un agent economic este dispus să o ofere spre vânzare într-o anumită perioadă de timp. Oferta ca și cererea se referă la un preț anume, și poate fi privită ca ofertă a unui bun, a …

Sursa: https://facturis.ro/blog/dictionar/oferta/

FORMULAR DE OFERTA

6. Am în ţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastr ă este stabilit ă ca fiind câ ştig ătoare, sa constituim garan ţia de buna execu ţie în conformitate cu prevederile din documenta ţia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunte ţi obliga ţi sa accepta ţi oferta cu cel mai sc ăzut pre ţ sau

Sursa: https://www.model-de.ro/img/old/oferta%20servicii%20achizitii%20publice.pdf

Oferta servicii contabilitate

Oferta contabilitate Oferta de contabilitate se adreseaza firmelor mici si mijlocii din Bucuresti si jud. Ilfov, cat si persoanelor fizice autorizate (PFA) din aceasta zona. Cateva preturi orientative puteti gasi in pagina Tarife contabilitate. Stim ca cel mai important lucru pentru o firma este profitul.

Sursa: https://www.tarife-contabilitate.ro/oferta-contabilitate.html

Model de contract de prestari servicii

[prezentul model constituie o forma simplificata a unui model de contract de prestari servicii] CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Frumoasa nr. 1, sector 1, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca X …

Sursa: http://www.dreptonline.ro/modele_contracte/model_contract_prestari_servicii.php