Selectează o Pagină

Ministerul Transporturilor

HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Relocare spaţiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj …

Sursa: http://sgg.gov.ro/legislativ/domeniu.php?id=82

Internship

Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil cu politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborerea strategiei şi reglementărilor specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul …

Sursa: https://internship.gov.ro/ministries/14

Ministerul Transporturilor

HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș – Turda" – Lot 4, precum și pentru modificarea anexei nr.

Sursa: http://sgg.gov.ro/legislativ/domeniu.php?pagina=2&id=82

Structuri autorizate – Ministerul Turismului

Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica clasificate- actualizare 31.05.2019 Structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică al căror certificat de clasificare a fost radiat în anul 2019 – actualizare 31.05.2019 Structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație al căror certificat de clasificare a fost retras în anul 2018 …

Sursa: http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/

Ministerul Transporturilor

suport pentru punerea În aplicare a unei "strategii generale În sectorul de transport Şi infrastructurĂ" cod smis 38774 “ÎmbunĂtĂŢirea capacitĂŢii ministerului transporturilor pentru managementul proiectelor de parteneriat public-privat (ppp) – smis 39251”

Sursa: http://mt.ro/web14/index.php

%d blogeri au apreciat: