Selectează o Pagină

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII …

În fapt, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor in calitatea sa de fondator al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (in continuare ASD) a constat că fostul Administrator – Gheorghe Curmei, in perioada aflării sale la conducere, a săvarșit acțiuni care …

Sursa: http://www.moldovacurata.md/upload/2017/sesizare_31.03.17_2.pdf

TRANSPORT RUTIER

69 randuri · Noile taxe rutiere pentru pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele inmatriculate …

Sursa: https://mei.gov.md/ro/content/transport-rutier

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor …

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor este organul de specialitate al administrației publice centrale care stabilește politica in domeniul transporturilor la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a activităților de transport in cadrul politicii generale a Guvernului și indeplinește rolul de autoritate de …

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Transporturilor_%C8%99i_Infrastructurii_Drumurilor_(Republica_Moldova)

ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate in subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și modificarea anexei nr. 16 la Hotărarea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din …

Sursa: http://sgglegis.gov.ro/legislativ/domeniu.php?id=187