Selectează o Pagină

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de …

1 ANEXA la Ordin nr. 3952/2019 din 24 aprilie 2019 Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN – Metodologie din 24 aprilie 2019 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din invăţămantul preuniversitar de stat in sesiunea 2019, din 24.04.2019 În vigoare de la 06 mai 2019 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344bis din 06 mai 2019.

Sursa: http://www.isjtr.ro/mat/gradatia-de-merit/2019/2_Metodologie_Gradatie_merit_2019.pdf

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din invăţămantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a

Sursa: https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2018-05/Metodologia%20Gradatie%20de%20merit%202018%20publicataa%20in%20MO.pdf

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de …

1 ANEXĂ OMEN nr. 3633/2018 Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN – Metodologie din 03 mai 2018 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din invăţămantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018, din 03.05.2018 În vigoare de la 09 mai 2018 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 09 mai 2018.

Sursa: http://www.isjtr.ro/mat/gradatia-de-merit/2018/2_Metodologie_Gradatie_merit_2018.pdf

ANEXĂ METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din invăţămantul preuniversitar de stat in sesiunea 2019 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din invăţămantul …

Sursa: https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie_gradatii_merit_%202019.pdf