Selectează o Pagină

Facultatea FMTI UST: Comunicat de presă conferință 11.05.2018

La 11 mai 2018 Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, in parteneriat cu Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, a organizat Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU.

Sursa: https://fmtiust.blogspot.com/2018/05/comunicat-de-presa-conferinta-11052018.html

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE

şcolarizare finanţată de la bugetul de stat, pentru studii universitare de licenţă in vederea admiterii la studii in anul universitar 2016-2017. Academia de Studii Economice din Bucureşti (numită in continuare ASE) este universitate de cercetare avansată şi educaţie, conform OMECTS nr. …

Sursa: https://www.ase.ro/admitere2017/masterat2017/pdf/Metodologie_masterat_2017-2018_22martie.pdf

www.ac.upt.ro

Art. l. Se aprobü Regulamentul privind acordarea de burse ailitoare sociale pentru studenlii ciclurilor de ä(ärnánt universitar de licenlä rnaster. in Universitatea Politehnica Timisoara. ineepúnd cu anul universitar – 7-2018, in forma din Anexa la prezenta. Art. 2. Prezenta hotärare se comunicá ( onsiliului de Administratie al CPT.

Sursa: http://www.ac.upt.ro/downloads/Regulament-privind-acordarea-de-burse-si-ajutoare-sociale-2017.pdf

Facultatea FMTI UST: 2018

La 11 mai 2018 Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, in parteneriat cu Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, a organizat Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU.

Sursa: https://fmtiust.blogspot.com/2018/