Selectează o Pagină

  Comunicat de presa
 București 17.01.2019
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. în calitate de Solicitant a elaborat și  depus in data de 8 februarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Suceava-Siret  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătpțirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului Componenta 1 Obiectiv Specific 1.1 -Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.
Obiectivul general al proiectului ca parte din rețeaua TEN-T CORE este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condiții pentru creșterea volumului investitorilor promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :
–  realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic.
Valoarea totală a  proiectului este de 16.039.28725 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-11.519.35818 lei 15% contribuția proprie-2.032.82792lei restul de 2.487.10115 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 27 luni
Cod proiect 126715
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
Date de contact:
Narcis Ștefan NEAGA Director General CNAIR SA. fax: (+4 021) 312.09.84.pre/pre

Sursa: http://www.cnadnr.ro