Selectează o Pagină

  
 Comunicat de presa
 București 15.01.2019
 
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. în calitate de Solicitant a elaborat și  depus in data de 14 ianuarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești-Ploiești  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate durabil şi eficient Componenta 1 Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.
Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Găești și Ploiești îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :
1. realizarea Studiului de Fezabilitate ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme normative standarde legi etc.);
2. întocmirea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare;
3. realizarea Proiectuluipentru Autorizarea Execuției Lucrărilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);
4. Proiectul Tehnic de Execuție (PTE) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme normative standarde legi etc.);
5. documentația de atribuire a Contractului de execuție lucrări;
6. asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări.
Valoarea totală a  proiectului este de 30.222.53148 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-19.149.16790 lei 25% contribuția proprie- 6.383.05596 lei restul de 4.690.30762 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 29 luni
Cod proiect 126809
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
Date de contact:
Narcis Ștefan NEAGA Director General CNAIR SA. fax: (+4 021) 312.09.84.pre/pre

Sursa: http://www.cnadnr.ro