Selectează o Pagină

ISC

info autorizare responsabili tehnici cu execuȚia lucrĂrilor de construcȚii. registrul public al responsabililor tehnici cu execuȚia autorizaȚi de inspectoratul de stat in construcţii – i.s.c. registrul electronic de evidenŢĂ a activitĂŢii de responsabil tehnic cu execuȚia autorizat

Sursa: www.isc.gov.ro/autorizare_rte.html

Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de …

autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora. Art. 3. – Procedura stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicită obţinerea calităţii de

Sursa: www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Procedura%202016%20RTE.pdf

Responsabil Tehnic cu Executia: RTE_ISC vs RTE_ANRE …

ISC si ANRE au convenit asupra impartirii competentelor de autorizare a Responsabililor Tehnici cu Executia (RTE) pentru instalatii si retele electrice. Astfel Regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat Ordinul ANRE 11/2013 care prevedea autorizarea RTE in competenta exclusiva a ANRE a fost inlocuit cu Regulamentul aprobat prin …

Sursa: stoianconstantin.wordpress.com/2017/11/18/responsabil-tehnic-cu-executia-rte_isc-rte_anre/?aff=3999

Pregătire Examen RTE – Colegiul Tehnic al Diriginţilor de …

ISC organizează SESIUNE DE AUTORIZARE RTE. Cursurile de pregătire in vederea susținerii examenului RTE vor fi susținute in perioada 28 Februarie – 01 Martie, in București. 28 Februarie Legislație privind sistemul calității in construcții 8 […]

Sursa: colegiu-diriginti-santier.ro/pregatire-examen-rte-2020/

Anexa nr. 1 la OMDRAP nr. – colegiu-diriginti-santier.ro

Romaniei sunt supuse procedurii de autorizare in temeiul prevederilor actelor normative prevăzute la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pieţei …

Sursa: colegiu-diriginti-santier.ro/wp-content/uploads/2016/05/procedura-propusa-pentru-autorizarea-RTE.pdf

Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de …

(1) Taxa de autorizare este in valoare de 250 lei și se percepe pentru fiecare domeniu/subdomeniu de autorizare. Taxa de autorizare se achită de către solicitant in contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilității solicitantului.

Sursa: lege5.ro/Gratuit/gezdsobsgmya/procedura-privind-autorizarea-si-exercitarea-dreptului-de-practica-a-responsabililor-tehnici-cu-executia-lucrarilor-de-constructii-din-31082016

Informații generale – ANRE

a) Cererea de autorizare insoțită de documentele Informații Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații anexate cererii de autorizare, intocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C și D din Regulament (puteți regăsi modelul de cerere in subsolul acestei pagini), b) …

Sursa: www.anre.ro/ro/informatii-de-interes-public/info-electricieni/informatii-generale

autorizare RTE – Puterea sub lupă … pană la bec!

In baza acestor Ordine autorizarea RTE (si pentru instalatii si retele electrice) a trecut din competenta ANRE in competenta ISC. Legitimatiile emise pana in 2016 de ANRE pentru RTE raman valabile pana data de valabilitate inscrisa pe ele. In paralel incapand cu 2017 ISC a demarat aplicarea procedurilor proprii de autorizare RTE.

Sursa: stoianconstantin.wordpress.com/tag/autorizare-rte/?aff=3999

Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 – aprobarea Procedurii privind …

Art. 71. — (1) Taxa de autorizare este in valoare de 250 lei şi se percepe pentru fiecare domeniu/subdomeniu de autorizare. Taxa de autorizare se achită de către solicitant in contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilităţii solicitantului.

Sursa: legeaz.net/monitorul-oficial-767-2016/ordin-mdrap-1895-2016-procedura-autorizare-responsabili-tehnici-executie-constructii

Atestare VP, RTE, ETCE – MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI …

atestare tehnico-profesionalĂ a specialiȘtilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuȚia, experȚi tehnici de calitate Și extrajudiciari pentru lucrĂrile de montaj al dotĂrilor tehnologice industriale

Sursa: cppibusteni.weebly.com/atestare-vp-rte-etce.html