Selectează o Pagină

TARIFE pentru ocuparea zonei drumului

ANEXA nr. 6: TARIFE pentru ocuparea zonei drumului (1) _ Nr. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [EURO] A. Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum 1 Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare tarif/document 30

Sursa: http://cluj.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/TARIFE%20pentru%20ocuparea%20zonei%20drumului.pdf

2.A

efectuarea unor lucr ări, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare … prev ăzute in anexa nr. 2, se … Microsoft Word – 2.A – BAZA LEGALA_utilizarea_ocuparea zonei drumului_feb 2018 Author: alina

Sursa: http://bucuresti.cnadnr.ro/sites/default/files/baza%20legala%202018_0.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr.4 TARIFE pentru emiterea de acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces in zona drumurilor județene şi tarife pentru utilizarea zonei drumurilor județene aflate in proprietatea și/sau in administrarea Consiliului Județean Mureș pentru anul 2020 Nr. crt. Denumire tarife

Sursa: https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa4_hot160_2019.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ

Nr. crt. Denumire tarife Unitate de calcul Tarif unitar Aprobat 2017 [euro] Tarif unitar Propus 2018 [euro] C. Amplasări de stalpi, cabluri şi conducte C1. Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet: C1.1 Ocuparea zonei drumurilor județene aflate in administrarea Consiliului Județean Mureș 1.

Sursa: http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot198_2017.pdf

Tarife pentru eliberarea acordurilor Si a autorizaTiilor …

31 randuri · TARIFE PENTRU UTILIZAREA/OCUPAREA ZONEI DRUMULUI NATIONAL PRIN …

Sursa: http://www.cnadnr.ro/ro/conditii-de-avizareautorizare/tarife-pentru-eliberarea-acordurilor-si-autorizatiilor-de-amplasare